Ontwerp

Ontwerp woning / pand

Het ontwerpproces begint nadat de wensen van het (ver)bouw project zijn besproken. Het realiseren van het definitieve ontwerp zal altijd gefaseerd worden uitgevoerd. Afhankelijk of het ontwerp voor een bestaand gebouw of een nieuwbouw project wordt uitgevoerd, zal het proces uiteraard verschillen. Daarbij kan een ontwerp voor enkel de interieur inrichting van een woning of pand dienen. De volgende fases doorlopen wij vanaf schets tot definitief ontwerp.

Schetsontwerp

Om een schets te kunnen maken, zal een bestaand gebouw eerst ingemeten worden of zal eerst een kaveltekening ontvangen moeten worden. Aan de hand van deze informatie creëren wij een schetsontwerp. Het schetsontwerp is een grove tekening die een gevelweergave met indeling van het gebouw omvat. Het schetsontwerp zal ook bij enkel de interieur inrichting worden gemaakt om de indeling van een woning of pand grof weer te geven. Wij zullen onderdelen als de wet- en regelgeving, bestemmingsplan, randvoorwaarden, eventuele vergunningsprocedure en budgetten meenemen in deze startfase. Materialen, kleuren en vormen kunnen wij naar wens ook doorvoeren. Dit ontwerp zal merendeels weergegeven worden in een 2D ontwerp. Echter kan hier naar wens een 3D ontwerp gecreëerd worden.

Voorlopig ontwerp

Het schetsontwerp zal met de opdrachtgever worden besproken om eventuele aanpassingen door te geven. Het schetsontwerp wordt aangepast en weer voorgelegd aan de opdrachtgever. Vanaf het moment dat wij het schetsontwerp onder begeleiding van de terugkoppeling van de opdrachtgever aanpassen, zijn wij met het voorlopig ontwerp bezig. Het voorlopig ontwerp zal zo vaak worden aangepast tot het voorlopig ontwerp door de opdrachtgever is geaccordeerd.
 

Definitief ontwerp

Zodra het voorlopig ontwerp door de opdrachtgever is geaccordeerd, zal het definitief ontwerp uitgevoerd worden. Het definitief ontwerp omvat technische details van het gebouw. Hierin bereiden wij ons voor om eventuele vergunningsaanvragen bij de gemeente in te kunnen dienen en het realiseren van de bouw.

Wil jij ook een ontwerp laten maken?

Bij WAYP is het mogelijk om enkel een ontwerp of de gehele uitvoer van jouw project bij ons neer te leggen. Heb je nieuwbouw- of verbouwplannen? Neem contact op om jouw plan te bespreken.