Nieuwbouw

Nieuwbouw projectmanagement

Voor een efficiënt en soepel verloop van nieuwbouwprojecten, is het juist managen van een project van groot belang. De verantwoordelijkheid voor een succesvol verloop van een project wordt bij een projectmanager neergelegd. Hij zal het gehele project vanaf het eerste gesprek tot aan de oplevering coördineren. WAYP heeft al verscheidene soorten nieuwbouwprojecten in de bouw begeleidt.

Nieuwbouw projectmanagement bij WAYP

Alvorens de start van een nieuwbouwproject worden de wensen en het beoogde doel besproken. De besproken punten worden daarna middels een tekening geconcretiseerd. Nadat de eerste stappen zijn gezet, zal er een financieel overzicht en een planning worden gemaakt. Het financieel overzicht geeft een indicatie van de totale kosten. De planning geeft een indicatie van de duur en de opleverdatum van het project.

Verantwoordelijkheid van de
projectmanager

De projectmanager speelt een cruciale rol bij het realiseren van nieuwbouwprojecten. Hij zal vanaf het begin tot het eind van dit proces de projecten begeleiden. Hierin fungeert de projectmanager als aanspreekpunt en als spil tussen meerdere partijen bij de uitvoering van het project. De projectmanager is dan ook jouw aanspreekpunt bij het realiseren van jouw nieuwbouw.

Nieuwbouwprojecten bij WAYP

WAYP heeft al verschillende nieuwbouwprojecten opgeleverd. We hebben zowel grote als kleine projecten mogen begeleiden en opleveren. In sommige gevallen werden projecten geheel bij ons neergelegd. In andere gevallen werd enkel een deel van een project bij ons neergelegd. Wij maken geen onderscheid in de grootte van de projecten en zullen bij elk project voor een kwalitatief hoogwaardige oplevering zorgen.

Nieuwbouwprojecten voor Retail eigenaren hebben we veelal compleet van A tot Z begeleidt en opgeleverd. Dit waren projecten voor winkels als Nelson, Ziengs, Livera en meer.

Jouw nieuwbouwproject bij WAYP neerleggen

Ben je van plan een nieuwbouwproject te starten en ben je op zoek naar een aannemer die jouw project van schets tot oplevering kan begeleiden? Neem gerust contact met ons op.