Verbouw

Verbouw van je pand/ woning

De verbouw van een woning of pand vereist een logisch procesverloop. Dit, om zo efficiënt en snel mogelijk de verbouw te realiseren. Het verbouwen van een woning of pand wordt in meerdere stappen gerealiseerd. Hoe WAYP te werk gaat lees je hier.

Stappen verbouw project

Om het proces van de verbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen, doorlopen wij een aantal stappen tot de oplevering van het verbouw project. De stappen die wij doorlopen zijn als volgt opgedeeld.

Stap 1 verbouw | Wensen bepalen

In deze eerste stap worden de wensen met de opdrachtgever besproken. Daarbij wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn in de wensen die de opdrachtgever heeft. Ook wordt tijdens dit gesprek het beschikbare budget bepaald en meegenomen bij het in kaart brengen wat de mogelijkheden voor de verbouwing zijn. Bij deze eerste stap zal WAYP uiteraard meedenken om dit verbouw project zo kosten efficiënt mogelijk te realiseren.

Stap 2 verbouw | Inmeten en schets ontwerp maken

Na het bespreken van de wensen en mogelijkheden voor de verbouw, wordt het pand/de woning ingemeten om een schets ontwerp te maken. Middels een schets ontwerp, zullen de besproken onderdelen voor de beoogde verbouw oplevering in kaart worden gebracht.

 

Stap 3 verbouw | Technische tekening

Nadat het schets ontwerp is gemaakt, zullen WAYP en de opdrachtgever de schets bespreken en eventuele aanpassingen en aanvullingen meegenomen voor een technisch ontwerp. Hierin worden alle onderdelen waaronder elektra, hoogtes, materiaal etc. meegenomen die de basis zal vormen voor het realiseren van de verbouw.

Stap 4 verbouw | Vergunningsaanvraag

Als er bij de verbouw van het pand of de woning een vergunning aanvraag nodig is, zal deze direct aangevraagd worden. Het aanvragen van een eventuele vergunning bij de gemeente kan bij ons worden neergelegd. De vergunningsaanvraag kan een verwerkingsduur van 6 tot 8 weken hebben totdat deze vergunning al dan niet wordt goedgekeurd. Pas na goedkeuring kan de volgende stap gezet worden.

Stap 5 verbouw | Verbouw starten

Nu alle officiële documenten zijn afgewikkeld en de basis voor een goed verloop van de verbouwing is gelegd, kan het verbouwen nu van start gaan. Samen met de projectbegeleider en het uitvoerende team, wordt nu het project geheel uitgevoerd. Ook tijdens dit proces onderhouden wij als bedrijf nauw contact met de opdrachtgever om de status van het project te communiceren en eventuele wijzigingen of andere onvoorziene werkzaamheden te delen.

Stap 6 verbouw | Oplevering

De verbouwing zit erop en het beoogde doel van de verbouw is nu voltooid. Bij de oplevering van het project, zal WAYP samen met de opdrachtgever het op te leveren project doorlopen om na te gaan of alles na behoren is voldaan. Na het doorlopen van de ruimte, is het project officieel opgeleverd en kan de opdrachtgever genieten van zijn/haar nieuw verbouwde ruimte.

Verbouw project bij WAYP neerleggen

Heb je een verbouw project in de planning en ben je benieuwd wat WAYP voor jouw specifieke situatie kan betekenen, neem dan gerust contact op om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.